Tập hợp các số tự nhiên

Nhà giáo  Vũ Thị Trang

Lượt học:
0 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 1 đánh giá
Nội dung bài giảng
  1. Lý Thuyết
  2. Bài Tập
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

5.0
-  từ 1 đánh giá

Chi tiết

5
1
4
0
3
0
2
0
1
0