Học thử

Giải bài toán Suy luận lôgic như thế nào ?

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lượt học:
192 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 40 đánh giá
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.2
-  từ 40 đánh giá

Chi tiết

5
28
4
4
3
1
2
1
1
6