bool(false)
Học thử

Phương pháp "dân gian" giải bài toán "dân gian"

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lượt học:
118 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 43 đánh giá
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.3
-  từ 43 đánh giá

Chi tiết

5
31
4
4
3
3
2
1
1
4