Học thử

Lời giải độc đáo

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lượt học:
63 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 16 đánh giá
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.3
-  từ 16 đánh giá

Chi tiết

5
12
4
0
3
2
2
0
1
2