Học thử

Cò giúp Ngỗng giải toán

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lượt học:
95 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 45 đánh giá
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.8
-  từ 45 đánh giá

Chi tiết

5
41
4
2
3
0
2
1
1
1