Học thử

Cò giúp Ngỗng giải toán

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lượt học:
127 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 51 đánh giá
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.7
-  từ 51 đánh giá

Chi tiết

5
45
4
2
3
1
2
2
1
1