Học thử

Ai ơi... đừng vội...!

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lượt học:
47 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 15 đánh giá
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

3.9
-  từ 15 đánh giá

Chi tiết

5
9
4
0
3
3
2
2
1
1