22754---0bool(false) BigSchool.vn | Ai ơi... đừng vội...!
bool(false)
Học thử

Ai ơi... đừng vội...!

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lượt học:
32 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 9 đánh giá
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.2
-  từ 9 đánh giá

Chi tiết

5
6
4
0
3
2
2
1
1
0