Học thử

Cần biết lựa chọn !

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lượt học:
37 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 10 đánh giá
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.2
-  từ 10 đánh giá

Chi tiết

5
8
4
0
3
0
2
0
1
2