Học thử

Các dạng toán "Tính tổng các phân số"

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lượt học:
18 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 1 đánh giá
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

2.0
-  từ 1 đánh giá

Chi tiết

5
0
4
0
3
0
2
1
1
0