Học thử

Phải chăng chỉ có thế ?

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lượt học:
62 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 27 đánh giá
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.7
-  từ 27 đánh giá

Chi tiết

5
24
4
1
3
0
2
0
1
2