Phương pháp giải dạng toán "Lãi và Lỗ"

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lượt học:
1 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 0 đánh giá
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

0
-  từ 0 đánh giá

Chi tiết

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0