Học thử

Cấu tạo số tự nhiên

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lượt học:
111 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 22 đánh giá
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.2
-  từ 22 đánh giá

Chi tiết

5
15
4
3
3
1
2
0
1
3