Học thử

Vận dụng "Dấu hiệu chia hết" để giải toán

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lượt học:
39 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 7 đánh giá
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

3.3
-  từ 7 đánh giá

Chi tiết

5
3
4
1
3
0
2
1
1
2