Học thử

Diện tích hình tròn

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lượt học:
69 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 11 đánh giá
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.5
-  từ 11 đánh giá

Chi tiết

5
9
4
1
3
0
2
0
1
1