Học thử

Diện tích hình tròn

Nhà giáo  Phan Duy Nghĩa

Lượt học:
72 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 12 đánh giá
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.6
-  từ 12 đánh giá

Chi tiết

5
10
4
1
3
0
2
0
1
1