Học thử

Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Nhà giáo  Vũ Thị Trang

Lượt học:
203 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 33 đánh giá
Nội dung bài giảng
  1. Lý Thuyết
  2. Bài Tập
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.3
-  từ 33 đánh giá

Chi tiết

5
24
4
3
3
2
2
1
1
3