bool(false)
Học thử

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Nhà giáo  Đinh Thị Hạnh

Lượt học:
118 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 6 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung A.B + A.C = A.(B + C)
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

5.0
-  từ 6 đánh giá

Chi tiết

5
6
4
0
3
0
2
0
1
0

Bài giảng tương tự

    Không có bài giảng tương tự nào

Bài giảng cùng thầy cô