Học thử

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Nhà giáo  Đinh Hạnh

Lượt học:
168 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 10 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung A.B + A.C = A.(B + C)
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

3.8
-  từ 10 đánh giá

Chi tiết

5
6
4
1
3
0
2
1
1
2

Bài giảng tương tự

    Không có bài giảng tương tự nào

Bài giảng cùng thầy cô