9---0bool(false) BigSchool.vn | Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
bool(false)
Học thử

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Nhà giáo  Đinh Thị Hạnh

Lượt học:
115 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 6 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung A.B + A.C = A.(B + C)
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

5.0
-  từ 6 đánh giá

Chi tiết

5
6
4
0
3
0
2
0
1
0

Bài giảng tương tự

    Không có bài giảng tương tự nào

Bài giảng cùng thầy cô