At home

Nhà giáo  Hiếu Phạm

Lượt học:
392 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 92 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
MY HOME - GETTING STARTED + Listen & read + Prepositions of place
Nội dung bài giảng
  1. 1. LISTEN & READ
  2. 2. PREPOSITIONS OF PLACE
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.2
-  từ 92 đánh giá

Chi tiết

5
65
4
6
3
7
2
6
1
8

Bài giảng tương tự

    Không có bài giảng tương tự nào

Bài giảng cùng thầy cô