Unit 1: WHAT'S YOUR ADDRESS

Nhà giáo  ĐINH THỊ THÚY HÀ

Lượt học:
239 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 32 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
Bài giảng bao gồm các từ vựng và phần cấu trúc chính trong bài. Kết hợp với phần bài tập củng cố có đáp án chi tiết
Nội dung bài giảng
  1. I/ New words and structures
  2. II/ Exercise
  3. III/ Keys
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.0
-  từ 32 đánh giá

Chi tiết

5
19
4
3
3
6
2
0
1
4

Bài giảng tương tự

    Không có bài giảng tương tự nào