Học thử

Phương trình lượng giác cơ bản

Nhà giáo  Phạm Thị Nhẫn

Lượt học:
142 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 11 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
Mục tiêu: - Nắm được công thức nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản - Năm được các trường hợp đặc biệt của sin và cos - Áp dụng giải các phương trình lượng giác đơn giản có sử dụng công thức LG.
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

3.2
-  từ 11 đánh giá

Chi tiết

5
4
4
1
3
2
2
1
1
3

Bài giảng tương tự

    Không có bài giảng tương tự nào

Bài giảng cùng thầy cô