Những câu hát về tình cảm gia đình

Nhà giáo  Trần Bằng Cư

Lượt học:
0 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 0 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
Bài học giúp các con phân tích, cảm nhận về nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của các bài ca dao về tình cảm gia đình. Bên cạnh đó, có sự liên hệ, mở rộng đến các bài ca dao có nội dung tương tự trong kho tàng ca dao Việt Nam.
Nội dung bài giảng
  1. Giới thiệu chung
  2. Bài ca dao số 1
  3. Bài ca dao số 4
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

0
-  từ 0 đánh giá

Chi tiết

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0