Unit 2: I'M FROM JAPAN

Nhà giáo  ĐINH THỊ THÚY HÀ

Lượt học:
112 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 17 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
Bài giảng gồm đầy đủ phần từ vựng, cấu trúc câu và bài tập unit 2 với đáp án chi tiết
Nội dung bài giảng
  1. I/ New words
  2. II/ Structures
  3. III/ Exercise:
  4. IV/ Keys
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.2
-  từ 17 đánh giá

Chi tiết

5
13
4
0
3
1
2
1
1
2

Bài giảng tương tự

    Không có bài giảng tương tự nào