So sánh, nhân hóa và phân tích tác dụng

Nhà giáo  Trần Bằng Cư

Lượt học:
1 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 0 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
Trong bài giảng này, các con sẽ được hệ thống về hai biện pháp tu từ: so sanh, nhân hóa và cách phân tích tác dụng của hai biện pháp tu từ này.
Nội dung bài giảng
  1. Biện pháp tu từ so sánh
  2. Biện pháp tu từ nhân hóa
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

0
-  từ 0 đánh giá

Chi tiết

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0