So sánh, nhân hóa và cảm thụ về tác dụng

Nhà giáo  Trần Bằng Cư

Lượt học:
1 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 0 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
Trong bài giảng này, các con sẽ được hệ thống kiến thức về so sánh, nhân hóa và cách làm bài cảm thụ về tác dụng của hai biện pháp tu từ này.
Nội dung bài giảng
  1. Biện pháp tu từ so sánh
  2. Biện pháp tu từ nhân hóa
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

0
-  từ 0 đánh giá

Chi tiết

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0