Học thử

Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Nhà giáo  An Nhiên

Lượt học:
132 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 24 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
Học sinh biết đọc, viết và so sánh các số có 3 chữ số.
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô

    Nhà giáo  An Nhiên

  • Dạy môn: Toán học
  • <p>Học tập là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phúc !</p>
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.2
-  từ 24 đánh giá

Chi tiết

5
15
4
3
3
3
2
2
1
1

Bài giảng cùng thầy cô