LUYỆN NGHE CẤP ĐỘ MOVERS (PART 1)

Nhà giáo  ĐINH THỊ THÚY HÀ

Lượt học:
213 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 32 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
Bài giảng gồm phần cấu trúc cần lưu ý, phần nghe với các câu hỏi liên quan đến bài học và đáp án cùng nội dung bài nghe
Nội dung bài giảng
  1. I/ I. New words and structures
  2. II/ Practices
  3. III/ Keys and tapescript
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.1
-  từ 32 đánh giá

Chi tiết

5
20
4
2
3
6
2
1
1
3

Bài giảng tương tự

    Không có bài giảng tương tự nào