Home life

Nhà giáo  ĐINH THỊ THÚY HÀ

Lượt học:
45 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 9 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
Bài giảng gồm phần từ vựng, ngữ pháp và bài tập tiếng anh lớp 12 unit 1: Home lìe
Nội dung bài giảng
  1. I/ New words
  2. II/ GRAMMAR
  3. III/ EXERCISES
  4. IV/ KEYS
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.4
-  từ 9 đánh giá

Chi tiết

5
7
4
1
3
0
2
0
1
1

Bài giảng tương tự