Học thử

Sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

Nhà giáo  Trần Hưng

Lượt học:
36 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 7 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
- Vấn đề cấp thiết và những biện pháp hàng đầu trong việc sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên nhằm biến khu vực này thành một khu vực kinh tế quan trọng của cả nước. - Vùng trọng điểm lương thực thực phẩm lớn nhất cả nước. Những khả năng và thực trạng sản xuất lương thực (lúa) cũng như thực phẩm (chăn nuôi, thuỷ sản) của vùng.
Nội dung bài giảng
  1. Bản đồ vùng đất nhiễm mặn, nhiễm phèn ở ĐBSCL
  2. Vấn đề khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên ở ĐBSCL
  3. Bản đồ 9 cửa sông Mekong đổ ra biển nhìn từ vệ tinh
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.9
-  từ 7 đánh giá

Chi tiết

5
6
4
1
3
0
2
0
1
0

Bài giảng tương tự

    Không có bài giảng tương tự nào