Học thử

Các vấn đề của vùng Đông Nam Bộ

Nhà giáo  Trần Hưng

Lượt học:
13 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 3 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
- Đông Nam Bộ là vùng kinh tế có diện tích nhỏ so với các vùng khác, dân số thuộc loại trung bình song lại dẫn đầu cả nước về về tổng sản phẩm trong nước, giá trị sản lượng công nghiệp và giá trị hàng xuất khẩu. Đông Nam Bộ có sự tích tụ lớn về vốn và kỹ thuật, có sức hút mạnh đối với đầu tư trong nước và quốc tế, cơ sở hạ tầng ở đây phát triển tốt, đặc biệt là giao thông vận tải và thông tin liên lạc đó là những lợi thế để Đông Nam Bộ khai thác lãnh thổ theo chiều sâu.
Nội dung bài giảng
  1. Bản đồ vùng Đông Nam Bộ
  2. Khai thác thế mạnh ở Đông Nam Bộ
  3. Khai thác dầu khí ở Đông Nam Bộ
  4. Clip về vùng công nghiệp lớn nhất cả nước (cây cao su)
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.3
-  từ 3 đánh giá

Chi tiết

5
2
4
0
3
1
2
0
1
0

Bài giảng tương tự

    Không có bài giảng tương tự nào