Học thử

VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TÂY NGUYÊN

Nhà giáo  Trần Hưng

Lượt học:
17 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 1 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
- Biết được những khó khăn, thuận lợi và triển vọng của việc phát huy các thế mạnh nhiều mặt của Tây Nguyên, đặc biệt là về phát triển cây công nghiệp lâu năm, lâm nghiệp và khai thác nguồn thủy năng. - Trình bày được các tiến bộ về mặt kinh tế - xã hội của Tây Nguyên gắn liền với việc khai thác các thế mạnh của vùng; những vấn đề kinh tế - xã hội và môi trường gắn với việc khai thác các thế mạnh này.
Nội dung bài giảng
  1. Khai thác các thế mạnh trong toàn vùng
  2. Bản đồ vùng Tây Nguyên
  3. Vùng trồng cà phê
  4. Hình ảnh Đà Lạt
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

5.0
-  từ 1 đánh giá

Chi tiết

5
1
4
0
3
0
2
0
1
0

Bài giảng tương tự

    Không có bài giảng tương tự nào