LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CÁC CÂU NÓI GIAO TIẾP TIẾNG ANH

Nhà giáo  ĐINH THỊ THÚY HÀ

Lượt học:
7 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 2 đánh giá
Nội dung bài giảng
  1. PHẦN I : LÝ THUYẾT
  2. PHẦN II: BÀI TẬP
  3. PHẦN III: ĐÁP ÁN
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

5.0
-  từ 2 đánh giá

Chi tiết

5
2
4
0
3
0
2
0
1
0

Bài giảng tương tự

    Không có bài giảng tương tự nào