Học thử

VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở BẮC TRUNG BỘ

Nhà giáo  Trần Hưng

Lượt học:
7 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 1 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
- Hình dạng lãnh thổ đặc biệt và thế mạnh nổi trội của vùng (tài nguyên thiên nhiên, dân cư, lao động), những khó khăn trong quá trình phát triển. - Thực trạng và triển vọng phát triển cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp, sự phát triển của công nghiệp, cơ sở hạ tầng của vùng hiện tại và thời gian tới.
Nội dung bài giảng
  1. Bản đồ vùng Bắc Trung Bộ
  2. Vấn đề kinh tế xã hội của Bắc Trung Bộ
  3. Quá trình hình thành hiện tượng phơn nóng (gió Lào)
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

5.0
-  từ 1 đánh giá

Chi tiết

5
1
4
0
3
0
2
0
1
0

Bài giảng tương tự

    Không có bài giảng tương tự nào