Học thử

ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Nhà giáo  Trần Hưng

Lượt học:
18 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 4 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
• Vị trí, đặc điểm phạm vi hình dạng lãnh thổ vùng Đồng bằng sông Hồng. • Tiềm năng và hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội của Đồng bằng sông Hồng. • Tính cấp thiết phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành và thực trạng chuyển dịch của vùng.
Nội dung bài giảng
  1. Bản đồ Đồng bằng sông Hồng
  2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng
  3. Hình ảnh từ vệ tinh ở Đồng bằng sông Hồng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

5.0
-  từ 4 đánh giá

Chi tiết

5
4
4
0
3
0
2
0
1
0

Bài giảng tương tự

    Không có bài giảng tương tự nào