Học thử

TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

Nhà giáo  Trần Hưng

Lượt học:
24 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 2 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
- Đặc điểm về vị trí, phạm vi, các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và kinh tế xã hội của Trung du và miền núi Bắc Bộ. - Các thế mạnh kinh tế: khai thác khoáng sản, thuỷ điện, cây công nghiệp ôn đới và cận nhiệt, chăn nuôi đại gia súc và kinh tế biển. - Ý nghĩa kinh tế, chính trị, xã hội của việc phát huy các thế mạnh của vùng.
Nội dung bài giảng
  1. Hình ảnh vùng núi Bắc Bộ
  2. Đặc điểm, thế mạnh của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ
  3. Bản đồ khoáng sản vùng Bắc Bộ
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

5.0
-  từ 2 đánh giá

Chi tiết

5
2
4
0
3
0
2
0
1
0

Bài giảng tương tự

    Không có bài giảng tương tự nào