Học thử

Chuyên đề: Lịch sử hình thành lãnh thổ Việt Nam

Nhà giáo  Trần Hưng

Lượt học:
16 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 2 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
- Cung cấp các kiến thức về quá trình lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ Việt Nam diễn ra từ rất lâu, trong thời gian dài và phức tạp. Cụ thể bao gồm có 3 giai đoạn : Tiền Cambri; Cổ kiến tạo và Tân kiến tạo. - Hiểu được những đặc điểm và ý nghĩa của từng giai trong lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ tự nhiên Việt Nam.
Nội dung bài giảng
  1. Tìm hiểu nội dung chuyên đề về tiến trình lịch sử hình thành lãnh thổ nước ta
  2. Bản đồ lịch sử hình thành lãnh thổ qua các thời kỳ
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

5.0
-  từ 2 đánh giá

Chi tiết

5
2
4
0
3
0
2
0
1
0

Bài giảng tương tự

    Không có bài giảng tương tự nào

Bài giảng cùng thầy cô