Di truyền liên kết

Nhà giáo  Vũ Thị Lan

Lượt học:
2 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 0 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
Bài học cung cấp cho học sinh kiến thức cơ bản về di truyền liên kết và ý nghĩa của nó. Nội dung bài học bao gồm các phần sau : 1. Thí nghiệm của Moocgan 2. Ý nghĩa của di truyền liên kết
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

0
-  từ 0 đánh giá

Chi tiết

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Bài giảng tương tự

    Không có bài giảng tương tự nào

Bài giảng cùng thầy cô