Xác suất của biến cố

Nhà giáo  Nguyễn Hiên

Lượt học:
5 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 0 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
Bài giảng gồm 2 phần chính: A. Lý thuyết - Định nghĩa về phép thử, không gian mẫu. - Công thức tính xác suất cổ điển. - Tính xác suất dựa vào biến cố đối. - Biến cố độc lập. B. Bài tập áp dụng (có đáp số)
Nội dung bài giảng
  1. A. Lý thuyết
  2. B. Bài tập áp dụng
Thông tin thầy cô

    Nhà giáo  Nguyễn Hiên

  • Dạy môn: Toán học
  • Cử nhân Toán - Tin ứng dụng Thạc sỹ Toán học chuyên ngành: Toán ứng dụng
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

0
-  từ 0 đánh giá

Chi tiết

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Bài giảng tương tự

    Không có bài giảng tương tự nào