Qui tắc cộng. Qui tắc nhân

Nhà giáo  Nguyễn Hiên

Lượt học:
2 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 0 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
Một trong những mục tiêu quan trọng trong chuyên đề: "Tổ hợp và xác suất" chính là tính xác suất của biến cố. Trong bài giảng này sẽ cung cấp cho ta 2 qui tắc là công cụ rất hữu ích để giải bài toán "tính xác suất của biến cố". Hai qui tắc đó là: +) Qui tắc cộng. +) Qui tắc nhân. Tiếp theo, em hãy kết hợp linh hoạt qui tắc cộng và qui tắc nhân để giải một số bài tập.
Nội dung bài giảng
  1. 1.Qui tắc cộng
  2. 2. Qui tắc nhân
Thông tin thầy cô

    Nhà giáo  Nguyễn Hiên

  • Dạy môn: Toán học
  • Cử nhân Toán - Tin ứng dụng Thạc sỹ Toán học chuyên ngành: Toán ứng dụng
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

0
-  từ 0 đánh giá

Chi tiết

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Bài giảng tương tự

    Không có bài giảng tương tự nào