Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

Nhà giáo  Vương Minh Anh

Lượt học:
7 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 3 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
Giới thiệu hình trụ hình cầu
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

2.7
-  từ 3 đánh giá

Chi tiết

5
1
4
0
3
0
2
1
1
1

Bài giảng tương tự

    Không có bài giảng tương tự nào

Bài giảng cùng thầy cô