Học thử

Tập hợp Q các số hữu tỉ

Nhà giáo  Nguyễn Hậu

Lượt học:
284 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 33 đánh giá
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

3.9
-  từ 33 đánh giá

Chi tiết

5
19
4
4
3
4
2
1
1
5