Học thử

Tập hợp Q các số hữu tỉ

Nhà giáo  Nguyễn Hậu

Lượt học:
342 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 45 đánh giá
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

3.9
-  từ 45 đánh giá

Chi tiết

5
25
4
6
3
6
2
2
1
6