Học thử

Tập hợp Q các số hữu tỉ

Nhà giáo  Nguyễn Hậu

Lượt học:
208 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 26 đánh giá
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

3.9
-  từ 26 đánh giá

Chi tiết

5
16
4
2
3
3
2
0
1
5

Bài giảng cùng thầy cô