Học thử

Tập hợp Q các số hữu tỉ

Nhà giáo  Nguyễn Hậu

Lượt học:
361 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 47 đánh giá
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.0
-  từ 47 đánh giá

Chi tiết

5
27
4
6
3
6
2
2
1
6