Học thử

Tập hợp Q các số hữu tỉ

Nhà giáo  Nguyễn Hậu

Lượt học:
334 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 40 đánh giá
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.1
-  từ 40 đánh giá

Chi tiết

5
24
4
5
3
5
2
1
1
5