Học thử

Điện tích. Định luật Culông

Nhà giáo  Thiện An Nguyễn

Lượt học:
12 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 1 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
- Giúp học sinh biết được khái niệm điện tích điểm, đặc điểm tương tác giữa các điện tích, nội dung định luật Cu-lông, ý nghĩa của hằng số điện môi. - Giúp học sinh so sánh được lực tỉnh điện với lực hấp dẫn.
Nội dung bài giảng
  1. I. Sự nhiễm điện của các vật. Điện tích. Tương tác điện
  2. 1. Sự nhiễm điện của các vật.
  3. 2. Điện tích. Điện tích điểm.
  4. 3. Tương tác điện. Hai loại điện tích.
  5. II. Định luật Cu-lông. Hằng số điện môi
  6. 1. Định luật Cu-lông:
  7. 2. Lực tương tác giữa các điện tích điểm đặt trong điện môi đồng tính. Hằng số điện môi.
  8. III. BÀI TẬP VẬN DỤNG
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

5.0
-  từ 1 đánh giá

Chi tiết

5
1
4
0
3
0
2
0
1
0

Bài giảng tương tự

    Không có bài giảng tương tự nào

Bài giảng cùng thầy cô