Học thử

Đơn chất - Hợp chất - Phân tử

Nhà giáo  Shudi

Lượt học:
12 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 3 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
Bài 4: Đơn chất và hợp chất - Phân tử
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.0
-  từ 3 đánh giá

Chi tiết

5
1
4
1
3
1
2
0
1
0

Bài giảng cùng thầy cô