Học thử

Chất

Nhà giáo  Shudi

Lượt học:
26 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 6 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
Bài 1: Chất
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.2
-  từ 6 đánh giá

Chi tiết

5
4
4
1
3
0
2
0
1
1

Bài giảng tương tự

    Không có bài giảng tương tự nào

Bài giảng cùng thầy cô