Học thử

Các định nghĩa

Nhà giáo  Tô Văn Giáp

Lượt học:
5 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 1 đánh giá
Nội dung bài giảng
 1. Hình học 10 Chương I. Véc tơ Bài 1. Các định nghĩa
 2. 1. Khái niệm về vec tơ
 3. 2. Giá của vec tơ. Vec tơ cùng phương, vec tơ cùng hướng, vec tơ ngược hướng.
 4. 3. Độ dài của vec tơ. Hai vec tơ bằng nhau.
 5. 4, Vec tơ - không.
 6. 5. Bài tập SGK và SBT
 7. 6. Hướng dẫn bài tập SGK
Thông tin thầy cô

  Nhà giáo  Tô Văn Giáp

 • Dạy môn: Toán học
 • Không cần học nhiều, quan trọng là hiệu quả. Giáo dục không chỉ kiến thức mà còn là phải giáo dục đạo đức và kĩ năng cơ bản.
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

5.0
-  từ 1 đánh giá

Chi tiết

5
1
4
0
3
0
2
0
1
0