Life in the future

Nhà giáo  Đào Thị Lộc

Lượt học:
0 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 1 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
Trong Practice Test này có 22 câu trắc nghiệm giúp các em tranh thủ ôn cấu trúc, từ đồng nghĩa, trái nghĩa và phần phát âm, mở rộng vốn từ. Có đáp án để tự kiểm tra
Nội dung bài giảng
  1. PRACTICE TEST
  2. KEY
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

5.0
-  từ 1 đánh giá

Chi tiết

5
1
4
0
3
0
2
0
1
0

Bài giảng tương tự

    Không có bài giảng tương tự nào