Unit 11: What's the matter with you

Nhà giáo  ĐINH THỊ THÚY HÀ

Lượt học:
1 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 0 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
Bài giảng gồm phần từ vựng, ngữ pháp và bài tập luyện tập unit 11
Nội dung bài giảng
  1. I/ Vocabulary
  2. II/ Structures and grammar
  3. III/ Exercise
  4. IV. KEY
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

0
-  từ 0 đánh giá

Chi tiết

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Bài giảng tương tự

    Không có bài giảng tương tự nào

Bài giảng cùng thầy cô