Học thử

Hàm số y = ax2 (a≠0)

Nhà giáo  Phan Ngọc Thơ

Lượt học:
41 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 3 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
Bài giảng giúp bạn nhận biết dạng hàm số bậc hai đơn giản; hiểu biết về tính chất của nó.
Nội dung bài giảng
  1. GIỚI THIỆU BÀI HỌC:
  2. 1. DẠNG HÀM SỐ y = ax^2 (a khác 0)
  3. Củng cố:
  4. 2. TÍNH CHẤT CỦA HÀM SỐ y = ax2
  5. CỦNG CỐ:
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

5.0
-  từ 3 đánh giá

Chi tiết

5
3
4
0
3
0
2
0
1
0

Bài giảng tương tự

    Không có bài giảng tương tự nào

Bài giảng cùng thầy cô