Học thử

Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Nhà giáo  Học Sinh học cùng Thầy Tập

Lượt học:
15 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 3 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
Video cung cấp các kiến thức lý thuyết nền tảng về ADN cho các em để học tiếp các bài giảng liên quan đến phần sinh học phân tử Gen (đoạn ADN), ARN và Prôtêin.
Nội dung bài giảng
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

5.0
-  từ 3 đánh giá

Chi tiết

5
3
4
0
3
0
2
0
1
0