Học thử

A visit from a pen pal

Nhà giáo  Huy Hoàng

Lượt học:
30 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 4 đánh giá
Nội dung bài giảng
  1. I. VOCABULARY
  2. II. GRAMMAR
  3. III. EXERCISES
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.0
-  từ 4 đánh giá

Chi tiết

5
3
4
0
3
0
2
0
1
1

Bài giảng tương tự

Bài giảng cùng thầy cô