Học thử

Tập hợp Q các số hữu tỉ

Nhà giáo  Cao Xuân Hải

Lượt học:
36 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 5 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
Giúp cá em thống kê kiến thức chính có trong bài Tập hợp Q các số hữu tỉ. Từ đó, các em tự vận dụng giải các bài tập liên quan từ cơ bản đến nâng cao. Trong mỗi bài tập đều có hướng dẫn cụ thể.
Nội dung bài giảng
  1. 1. Số hữu tỉ
  2. 2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số
  3. 3. So sánh các số hữu tỉ
  4. 4. Bài tập tự luyện
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

4.0
-  từ 5 đánh giá

Chi tiết

5
3
4
1
3
0
2
0
1
1