57136---0bool(false) BigSchool.vn | HƯỚNG DẪN GIẢI VIOLYMPIC – VÒNG 25 - QUỐC GIA - LỚP 5 (2008-2009) (B3)
bool(false)

HƯỚNG DẪN GIẢI VIOLYMPIC – VÒNG 25 - QUỐC GIA - LỚP 5 (2008-2009) (B3)

Nhà giáo  xtoan78

Lượt học:
4 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 2 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
HƯỚNG DẪN GIẢI VIOLYMPIC – VÒNG 25 - QUỐC GIA - LỚP 5 (2008-2009) (B3)
Nội dung bài giảng
  1. HƯỚNG DẪN GIẢI VIOLYMPIC – VÒNG 25 - QUỐC GIA - LỚP 5 (2008-2009) (B3)
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

1.0
-  từ 2 đánh giá

Chi tiết

5
0
4
0
3
0
2
0
1
2