HƯỚNG DẪN GIẢI VIOLYMPIC – VÒNG 25 - QUỐC GIA - LỚP 5 (2008-2009) (B3)

Nhà giáo  xtoan78

Lượt học:
5 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 3 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
HƯỚNG DẪN GIẢI VIOLYMPIC – VÒNG 25 - QUỐC GIA - LỚP 5 (2008-2009) (B3)
Nội dung bài giảng
  1. HƯỚNG DẪN GIẢI VIOLYMPIC – VÒNG 25 - QUỐC GIA - LỚP 5 (2008-2009) (B3)
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

2.3
-  từ 3 đánh giá

Chi tiết

5
1
4
0
3
0
2
0
1
2