HƯỚNG DẪN GIẢI VIOLYMPIC – VÒNG 25 - QUỐC GIA - LỚP 5 (2008-2009) (B1+2)

Nhà giáo  xtoan78

Lượt học:
1 lượt
Đánh giá bài giảng:
-  từ 1 đánh giá
Giới thiệu bài giảng
HƯỚNG DẪN GIẢI VIOLYMPIC – VÒNG 25 - QUỐC GIA - LỚP 5 (2008-2009) (B1+2)
Nội dung bài giảng
  1. HƯỚNG DẪN GIẢI VIOLYMPIC – VÒNG 25 - QUỐC GIA - LỚP 5 (2008-2009) (B1+2)
Thông tin thầy cô
Đánh giá bài giảng

Điểm trung bình

5.0
-  từ 1 đánh giá

Chi tiết

5
1
4
0
3
0
2
0
1
0